Cửa hàng không nhân viên đầu tiên của JD.com mở tại Jakarta (Indonesia)

Nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai Trung Quốc JD vừa mở một cửa hàng không có nhân viên phục vụ ở Indonesia – cửa hàng đầu tiên thuộc loại này ở quốc gia Đông Nam Á, theo công ty, và một dấu hiệu khác về sự thúc đẩy khu vực của nhà vô địch Alibaba.

Đọc tiếp

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]