Làm thế nào để chuyển tiền đi Trung Quốc?

Có nhiều cách để gửi tiền sang Trung Quốc. Mỗi phương thức chuyển giao – từ wire transfer đến các giải pháp mới dựa trên blockchain – có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Do đó, khi chọn nhà cung cấp dịch vụ, điều quan trọng là bạn đang thực hiện loại thanh toán nào – ví dụ: bạn đang trả tiền cho các dịch vụ (thanh toán kinh doanh), hoặc chỉ nhận tiền du lịch cho một kỳ nghỉ (thanh toán cá nhân)? Hoặc cũng có thể bạn đang gửi tiền cho người thân và không muốn phải chịu khoản thuế vô lý nào cả.

Trung Quốc vẫn là một quốc gia đặc biệt nơi dòng tiền và dòng vốn được quản lý chặt chẽ, do đó cũng có nhiều giới hạn  khi thực hiện cả thanh toán cá nhân và doanh nghiệp.

Bài viết sau sẽ điểm qua một vài phương thức chuyển tiền đến Trung Quốc thông dụng.

Đọc tiếp

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]