2 bước siêu nhanh cài đặt ứng dụng Trung Quốc bên ngoài Play Store cho Android

Khác với những ứng dụng từ các nước khác, những ứng dụng Trung Quốc nội địa thường không được phân phối qua Play Store mà chỉ có ở những chợ ứng dụng nội địa (tương tự Play Store) như Huawei có App Market, Oppo có Oppo Store, Xiaomi có Mi Store, …. Những chợ ứng dụng này được cài đặt sẵn trong điện thoại nội địa Trung Quốc tương ứng với từng hãng. Đọc tiếp

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]