Tên các tỉnh, thành phố của Trung Quốc (tiếng Trung – Việt – Anh)

Trung quốc có mấy tỉnh va bao nhiêu thành phố?

Trung Quốc có 5 khu tự trị: Nội Mông Cổ, Hồi Ninh Hạ, Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Tạng, Choang Quảng Tây;

22 tỉnh: Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Giang Tô, An Huy, Triết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Thiểm Tây, Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên, Thanh Hải, Cam Túc, Hải Nam và có

4 thành phố trực thuộc trung ương: Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Trùng Khánh.

Ngoài ra còn có 2 đặc khu hành chính: Hồng Kông, Ma Cao.

Đài Loan hiện là một quốc gia độc lập có chính quyền riêng, mặc dù không được nhiều nước chính thức công nhận và Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan trực thuộc Trung Quốc.

Đọc tiếp

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]